Nota prawna i polityka prywatności

Odpowiedzialność

FREIWASSER Marketing
Silvia Rak
Am Weimarfloß 22
60431 Frankfurt am Main
Niemcy

E-Mail: silvia.rak@freiwasser-marketing.com

 

FREIWASSER Marketing nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji oraz danych podanych na swojej stronie internetowej i zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniejszej notyfikacji tychże.  Wydawca strony internetowej informuje, że nie ma żadnych obowiązków wobec internautów – użytkowników strony, a użytkownicy strony nie mają żadnych obowiązków wobec wydawcy strony.

 

Hiperlinki

Strony internetowe FREIWASSER Marketing posiadają powiązania (tzw. “hiperlinki“) do stron internetowych osób trzecich, których treść nie jest w pełni znana. FREIWASSER Marketing pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Linki do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji. Wydawca strony nie identyfikuje się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach powiązanych. Zwłaszcza zaś nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich.

Kopiowanie

Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części strony internetowej oraz materiałów opublikowanych pod adresem www.freiwasser-marketing.com bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela – są zabronione. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku dostępu lub braku dostępu do strony www.freiwasser-marketing.com

Polityka prywatności

FREIWASSER Marketing pod żadnym warunkiem nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych ani adresów podanych na stronie internetowej www.freiwasser-marketing.com.

Państwa Dane Osobowe są przekazywane za pośrednictwem otwartej sieci, która jest powszechnie dostępna. Nie mogę zagwarantować poufności korespondencji ani danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem takich otwartych sieci.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę o zapoznanie się z wersją niemiecką lub angielską tej strony.

 

Privacy Policy